Xây dựng và phát triển quận Bình Thủy xứng tầm là quận trung tâm của thành phố

Sáng 20-5, Thường trực Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị thông qua văn kiện Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ quận Bình Thủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, chủ trì hội nghị.


Theo Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Bình Thủy, quận thực hiện đạt và vượt 15/16 chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 91 triệu đồng/năm; tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 8,7%. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, có 8/8 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái trong Đảng.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Quận ủy đề ra 13 chỉ tiêu chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng.

Chúng ta hoàn toàn có thể kì vọng vào sự phát triển mạnh về kinh tế nói chung và Bất động sản nói riêng!
Dự án Stella Mega City thuộc quận Bình Thủy hiện tại đang là dự án tập trung nhiều nhà đầu tư , góp phần trong sự thay đổi tích cực của quận.